Wizytówka, papier firmowy, ulotka czy inne materiały powinny być spójne z zaprojektowanym logotypem. Dzięki temu wzmacniają przekaz marki i ułatwiają jej zapamiętanie. Identyfikacja Wizualna (Corporate Identity, CI, Key Visual, Branding) ma na celu określenie kolorystyki, formatów, krojów czcionek oraz elementów graficznych, które mają być zastosowane do tworzenia materiałów reklamowych Twojej firmy. Każdy z tych elementów powinien nie tylko charakteryzować branżę, ale wpływać na pozytywny odbiór przez potencjalnego Klienta.
W zależności od  potrzeb może ono wyglądać trochę inaczej, jednak niezwykle ważne jest zachowanie spójności w procesie budowania marki lub zmiany wizerunku. Tworząc system identyfikacji, należy pamiętać, że charakteryzuje się on odpowiednimi cechami. 
System taki powinien być:
- dopasowany do charakterystyki firmy
- unikalny, przejrzysty i zauważalny 
- wywołujący pozytywne skojarzenia u odbiorcy
- zgodny z polityką firmy
System identyfikacji wizualnej jest opisywany w postaci księgi identyfikacji zawierającej instrukcję obsługi (brandbooka). Realizuję ją w formacie elektronicznym PDF.
Back to Top